Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

Dodatkowa rekrutacja w UP w Lublinie

Do 17 września trwa druga tura rekrutacji na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Internetowa rejestracja kandydatów na wymienione poniżej kierunki studiów trwa do 17 WRZEŚNIA 2019 r. za wyjątkiem kierunku hipologia i jeździectwo, na który  rekrutacja trwa do 13 września 2019 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii - bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

 1. Wydział Medycyny Weterynaryjnej –  analityka weterynaryjna

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445 – 66-27

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ochrona środowiska, mleczarstwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zootechnika

Hipologia i jeździectwo – rejestracja trwa do 13 września 2019 r.; kandydatów obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 9.00 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin ul. Doświadczalna 45

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

 1. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

 1.  Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – biotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii - leśnictwo, rolnictwo
 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – biologia, biokosmetologia, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 1. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty
 1.  Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria rolnicza i leśna, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii - turystyka i rekreacja


Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii - gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo
 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – biologia (specjalność biologia stosowana), behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 1. Wydział Inżynierii Produkcji - zarządzanie i inżynieria produkcji
 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – technologia żywności i żywienie człowieka

 Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 14:43:29
Komentarze
 
Polityka Prywatności