2017-05-10

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge

Z myślą o młodych adeptach GIS, w dniach 10-12 maja 2017 w Lublinie odbędą się pierwsze Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge. Jest to nowa inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych wykorzystujących systemy informacji geograficznej na uczelniach wyższych różnych typów. Głównym Organizatorem GIS Challenge 2017 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw.

W ciągu roku w Polsce odbywa się kilkanaście branżowych spotkań, podczas których prezentowane są różnorodne aspekty wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w badaniach naukowych, administracji lub gospodarce. Do najważniejszych z nich należą konferencje m.in.: GIS w nauce, Środowisko informacji, GIS w praktyce. Początkowo spotkania te miały na celu integrację i wymianę poglądów wśród naukowców, ekspertów i specjalistów, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS. W ostatnich latach do tego grona dołączyli studenci, którzy aktywnie uczestniczą niemal we wszystkich wydarzeniach związanych z GIS poprzez wygłaszanie referatów lub prezentację posterów. Z myślą o młodych adeptach GIS, w dniach 10-12 maja 2017 w Lublinie odbędą się pierwsze Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge. Jest to nowa inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych wykorzystujących systemy informacji geograficznej na uczelniach wyższych różnych typów. Główną ideą GIS Challenge 2017 jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności analitycznego myślenia pod kątem wykonywania analiz przestrzennych, a także sposobów rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Uczestnictwo w GIS Challenge jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z branży IT, które wykorzystują funkcjonalność GIS w swojej pracy, a najzdolniejszymi studentami branży geoinformatycznej.

Uczestnicy GIS Challenge będą zespołowo rywalizować o miano najlepszej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS i przetwarzaniem danych przestrzennych. Mistrzostwa obok celu wiodącego - promocji geoinformatyki jako dziedziny IT - mają również na uwadze współpracę z firmami z branży GIS. Treść oraz forma zadań będzie przygotowana wspólnie z przedstawicielami firm branżowych i będzie pochodną problemów technicznych i analitycznych, dyskutowanych na forach krajowych (np. grupy GIS i GEOINFORMATYCY na GoldenLine) oraz zagranicznych (LinkedIn, Mistrzostwa umożliwią wskazanie osób o największym potencjale zawodowym (przebieg konkursu uwypukli takie elementy jak: umiejętności analityczne, koncentracja uwagi, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, pozyskiwanie informacji).

10 maja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbędą się warsztaty organizowane w ramach GIS. Państwa dziennikarzy szczególnie serdecznie zapraszam 11 maja o godz. 10.00 do Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie wydarzenia.

Pierwszy dzień to aklimatyzacja oraz warsztaty z tworzenia i zarządzania serwisami mapowymi w technologii ArcGIS Online oraz Open-Source opartej na rozwiązaniach PostgreSQL, OpenLayers i Leaflet. W drugim dniu Mistrzostw odbędzie się wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań, mające na celu zapoznanie zawodników z formą zadań analitycznych oraz integrację grupy w procesie poszukiwania i omówienia najlepszego rozwiązania. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń studentów różnych dyscyplin naukowych, wykorzystujących narzędzia GIS do różnorodnych celów i często w odmiennym środowisku oprogramowania. Trzeciego dnia każda z drużyn w ciągu 6 godzin rywalizacji będzie musiała rozwiązać jak najwięcej zadań o zróżnicowanej tematyce, które zostaną wylosowane z przygotowanej puli zadań. Problematyka zadań będzie związana bezpośrednio z analityką, teledetekcją, fotogrametrią oraz bazami danych. Ponadto pojawią się również zadania międzyobszarowe, wymagające wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin. Za ocenę zadań odpowiedzialni będą członkowie Komisji Sędziowskiej, do której należą pracownicy wyższych uczelni z całego kraju oraz przedstawiciele firm branżowych, których działalność wiąże się z wdrażaniem i zarządzaniem systemami GIS.

data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26 15:23:09
Komentarze
 
Polityka Prywatności