www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

Lublin - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
10-11.10.2017

Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina

W tym roku miasto świętuje niezwykle ważny i piękny jubileusz 700-lecia Lublina. To szczególny czas w dziejach stolicy województwa, kiedy to można poznać historię Miasta, inspirować się dziedzictwem i umacniać poczucie dumy z Lublina. Dzisiejszy Lublin nie byłby w tym samym miejscu, gdyby nie działalność władz samorządowych. Samorząd to nie tylko zarządzanie miastem, dostarczanie usług, ale to przede wszystkim ludzie, którzy mają pomysł na jego rozwój i kształtowanie specyfiki, tożsamości czy kierunków rozwoju.

Pochylając się nad długą historią miasta, a jednocześnie w połączeniu ze zmianami systemu politycznego, nowej rzeczywistości europejskiej - samorząd nie jest już tym samym podmiotem działalności publicznej, co w okresie jego powstawania. Podlegał zmianom i dostosowywał się do istniejącej rzeczywistości. Z tego względu aktualne staje się pytanie o doświadczenia samorządowe Lublina, tak aby z przeszłości i teraźniejszości czerpać dobre wzorce na przyszłość.

W związku z powyższym, Wydziały Politologii i Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin, organizują konferencję pt. "Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina", podczas której porozmawiamy o doświadczeniach kształtowania i funkcjonowania samorządu w 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi. Problematyka podejmowana podczas dwudniowego wydarzenia oraz dyskusje z zaproszonymi gośćmi przyczynią się do ukazania bogactwa przemian samorządowych, które nastąpiły na przestrzeni lat.

Ważnym punktem w trakcie konferencji będzie debata zatytułowana: Sukcesy i porażki samorządowego Lublina - samorząd w ocenie Prezydentów Miasta i Przewodniczących Rady Miasta Lublin pod przewodnictwem Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego. Udział w niej potwierdzili obecny i byli włodarze miasta, m.in.: Sławomir Janicki, Adam Wasilewski, dr Krzysztof Żuk oraz Przewodniczący Rady Miasta Lublin po 1990 r.: Edmund Dąbrowski i Piotr Kowalczyk. Konferencja będzie także znakomitą okazją do wysłuchania różnorodnych prelekcji i dyskusji panelowych. W pierwszym dniu obrad wystąpienia koncentrować się będą na początkach kształtowania samorządu miejskiego w Lublinie, poprzez ustawę o miastach królewskich, okres zaborów i międzywojnia, po czasy Miejskiej Rady Narodowej. Usłyszymy także o rozwoju przestrzennym Lublina w XIX i XX wieku oraz mieszkańcach miasta na przestrzeni lat.

Na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ dobre pomysły włodarzy oraz umiejętność gospodarowania wciąż niewystarczającymi środkami finansowymi. Wszystko to przekłada się na jakość życia mieszkańców. Dlatego też 11 października, w drugim dniu konferencji, przedmiotem wystąpień i żywych dyskusji będzie współczesny samorząd miasta, sprawy jego ustroju, jednostek pomocniczych oraz wyzwania związane z rozwojem aglomeracyjnym. Poruszona zostanie również kwestia partycypacji mieszkańców i polityki zagranicznej miasta oraz rola kultury i sportu w rozwoju Lublina. Nie zabraknie oczywiście tematu związanego z akademickością - wszak jest to miasto o znacznych tradycjach naukowych i z dużą społecznością akademicką.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 r. w Trybunale Koronnym (Rynek 1).

Uroczysta inauguracja nastąpi we wtorek, 10 października, o godz. 9:30 w Trybunale Koronnym.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 13:50:21
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura