www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

Lublin - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
2017-10-11 16:00

Partycypacja obywatelska i referendum w państwach Grupy Wyszehradzkiej po 1989 roku - spotkanie w UMCS

Na zaproszenie pracowników Wydziału Politologii UMCS w wydarzeniu wezmą udział naukowcy z Czech, Słowacji i Węgier. Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz samorządowych. W otwartej części wydarzenia, w środę 11 października o godz. 16.00 w auli Wydziału Politologii przy Placu Litewskim 3 mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Z uwagi na udział gości z zagranicy wszystkie wydarzenia w ramach seminarium odbywać będą się w języku angielskim.

Mija prawie 30 lat po upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przy tej okazji warto zadać pytanie, na ile udało się w naszym regionie zbudować instytucje umożliwiające aktywny udział w życiu politycznym? Jak polskie sukcesy i porażki w tym zakresie mają się do doświadczeń Czechów, Słowaków i Węgrów? Choć możliwość bezpośredniego zabrania głosu przez zwykłych obywateli wiąże się z nadzieją na poprawę jakości demokracji, nieprzemyślane kroki w tej dziedzinie prowadzić mogą do niepożądanych skutków. Wszystkie te zagadnienia dyskutowane będą podczas seminarium, które odbędzie się w dniach 11-13 października br. w Lublinie.

Lubelskie seminarium stanowi część projektu zatytułowanego "Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989", który realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-10 14:55:41
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura studenci
miniatura