9-13.04.2018

Gra o karierę - wsparcie rozwoju zawodowego studentów

Biuro Rozwoju Kompetencji oraz Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS zapraszają wszystkich studentów UMCS do udziału ogólnopolskim wydarzeniu „Gra o karierę. Biura Karier dla Ciebie”, które odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach: 9-13 kwietnia 2018 r.

W ramach inicjatywy organizowane są zajęcia mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego studentów naszej uczelni. W programie m.in.:

  • Punkt konsultacyjny w zakresie przedsiębiorczości, czyli indywidualne konsultacje z doradcą dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.
  • Warsztat: "Z głową i świadomie - ścieżki rozwoju zawodowego", w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów zawodowych oraz co warunkuje przebieg ich ścieżki kariery. Omówione zostaną także zagadnienia związane z metodami poszukiwania pracy oraz opracowaniem dokumentów aplikacyjnych.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, podczas którego uczestnicy uzyskają wsparcie doradcy zawodowego w zakresie planowania własnego rozwoju i kariery oraz przygotowania do aplikowania na wybrane stanowisko.
Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.brk.umcs.lublin.pl. Wszystkie wydarzenia prowadzone będą w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS przy ul. Sowińskiego 12/4.

"Gra o karierę" to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP, którego celem jest promocja działalności Biur Karier wśród społeczności studentów. W ramach projektu Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem "Gra o karierę - Biuro Karier dla Ciebie", specjalnie dla studentów z całego kraju. Szczegółowe informacje na temat projektu: www.graokariere.wordpress.com

data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 13:22:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności