2018-09-18

Ogólnopolski Kongres Politologii

W dniach 18-20 września br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Politologii. W tym roku zaszczyt organizacji wydarzenia przypadł w udziale Wydziałowi Politologii UMCS, przy udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Proponowany temat Kongresu – Państwo w czasach zmiany, jest w zamyśle próbą koncentracji na podstawowych, „tradycyjnych” kategoriach politologicznych jakimi są państwo i władza, ale z uwzględnieniem dynamiki oraz zmienności, nowych jakościowo cech otoczenia społecznego, w którym państwo funkcjonuje. Chodzi o zmiany na poziomie wnętrza państwa, ale i systemu międzynarodowego. W ramach wydarzenia przewidziano 104 różnorodne panele, pogrupowane w cztery filary tematyczne:
  • I. – Uwarunkowania zmiany środowiska państwa,
  • II. – Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany,
  • III.  – Państwo  jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany,
  • IV. – Badanie państwa w czasach zmiany.
Do Lublina przyjadą światowej sławy osobistości – w Kongresie weźmie udział 726 badaczy z 85 ośrodków naukowych, z czego 30 uczestników reprezentuje jednostki zagraniczne, zaś 43,5% prelegentów Kongresu stanowią kobiety. Udział w rozpoczęciu wydarzenia zapowiedział dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład inaugurujący Kongres wygłosi prof. Stefano Guzzini, wybitny politolog niemiecko-francuskiego pochodzenia, specjalizujący się w teorii stosunków międzynarodowych. Podczas otwarcia wystąpi także prof. Ilter Turan, prezydent International Political Science Association w latach 2016-2018. Tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości znalazły odzwierciedlenie także w programie wydarzenia, w postaci dwóch sesji plenarnych otwierających obrady (18 września). Pierwsza z nich nosi tytuł: Państwo w czasach zmiany. Drugą zatytułowano: 100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia. Istotnym elementem Kongresu będzie sesja Polityka zagraniczna Polski – racja stanu, cele, strategia (20 września), z udziałem m.in. Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Krzysztof Szczerskiego, szefa Gabinetu Prezydenta RP

W 2018 roku Wydział Politologii UMCS obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji, w ramach Kongresu, odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału (19 września), podczas którego współpracownikom i przyjaciołom jednostki zostaną wręczone Medale Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medale 25-lecia Wydziału oraz tytuły Zasłużonego Profesora. Idea organizacji kongresów politologicznych w Polsce, zainicjowana przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, została po raz pierwszy zrealizowana w 2009 roku. Wtedy to pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali I Kongres Politologii. Trzy lata później organizacji wydarzenia podjęli się badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. III Kongres Politologii odbył się w 2015 roku w Krakowie, dzięki staraniom pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IV Kongres Politologii został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Poszczególne panele w dniach 18-20 września odbędą się na: Wydziale Prawa i Administracji UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5), Wydziale Humanistycznym UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A), Wydziale Ekonomicznym UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5) oraz na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3).
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu jako słuchacze - wstęp wolny.

Wydarzenie łączy się z prezentacją ważnej publikacji Polska. Eseje o stuleciu, związanej z obchodzoną setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ta wyjątkowa pozycja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Słowem wstępnym publikację opatrzył prof. Michał Kleiber. Autorami esejów są polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. Marek Belka, Adam D. Rotfeld, Andrzej Chwalba, Andrzej Friszke, Jan Miodek, Krystyna Skarżyńska, Janusz H. Skalski, Witold M. Orłowski, Ryszard Bugaj czy Stanisław Michałowski. Polska. Eseje o stuleciu zawiera rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej, relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury. Nie brakuje także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-10 12:56:26
Komentarze
 
Polityka Prywatności