4-9.11.2018

100 lat Niepodległej - program wydarzeń na Wydziale Politologii UMCS

100 lat Niepodległej - program wydarzeń

Wydział Politologii UMCS zaprasza w dniach 4-9 listopada 2018 r. do udziału w wydarzeniach zorganizowanych w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Budynek Wydziału jest miejscem symbolicznym i historycznym - to dawny Pałac Lubomirskich, który w 1918 roku był siedzibą Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. To usytuowane w samym centrum Lublina miejsce łączy historię ze współczesnością.

Program wydarzeń - Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3, Lublin)

4 listopada, godz. 9:00-17:00, aula im. Ignacego Daszyńskiego, balkon
W ramach projektu „Lublin – Wschód Niepodległej” odbędzie się inscenizacja historyczna przemówienia Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 roku o utworzeniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Jednym z elementów inscenizacji będzie przemówienie aktora wcielającego się w postać Daszyńskiego z balkonu Pałacu Lubomirskich, obecnie siedziby Wydziału Politologii UMCS. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Lubelskie w Lublinie.

6 listopada, godz. 16:00-18:00, Sala Rady Wydziału Politologii
Seminarium pt.: „O aktualności manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej”.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS, prof. dr hab. Iwona Hofman Dziekan Wydziału Politologii UMCS, Bogusław Gorski Przewodniczący Rady Naczelnej PPS, Włodzimierz Czarzasty Przewodniczący SLD, dr hab. Danuta Waniek Krakowska Akademia, prof. UMCS, dr hab. Stefan Stępień.

7 listopad, Salon POLITYKI, godz. 17:00, aula im. Ignacego Daszyńskiego
„Następne 100 lat. Lublin, Polska, Europa, Świat.” Jak wykorzystać następną kadencję, by z Lublina uczynić rzeczywistą metropolię. Polityczno-wizjonerska dyskusja z udziałem m. in.: dr. Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin, dr Katarzyny Radzik-Maruszak, Anny Dąbrowskiej z Homo Faber, Justyny Kieruzalskiej, Pawła Rabieja i Piotra Kieracińskiego. Organizatorami wydarzenia są: Wydziału Politologii oraz „Tygodnik Polityka”. Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk.

7-8 listopada, godz. 10:00, 12:00, 18:00, aula im. Ignacego Daszyńskiego
Inscenizacja teatralna przedstawiająca obrady Tymczasowego Rządu Ludowego, które 100 lat temu odbywały się w Pałacu Lubomirskich w obecnej siedzibie Wydziału Politologii. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury w Lublinie.

8 listopada, godz. 11:00-15:00, sala 109
Konferencja naukowa pt.: „Ludowa wizja Niepodległej. Rząd ludowy w Lublinie”. Organizatorzy - Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Konferencja zorganizowana jest w ramach projektu „Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego” finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

8 listopada, godz. 12:00-19:00, Sala Rady Wydziału Politologii
Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką” organizowana w 100-lecie uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego, które umożliwiło im wzięcie udziału w elekcji do Sejmu Ustawodawczego. Organizatorami konferencji są Wydział Politologii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Gośćmi spotkania będą m. in.: Henryka Strojnowska Kongres Kobiet, Magdalena Długosz Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, dr Tomasz Kitliński, Joanna Prochowicz Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, Maja Zaborowska Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018.

9 listopada, godz. 17:00, aula im. Ignacego Daszyńskiego
Finał Ogólnopolskiej Akademii Opowieści „Nieznani bohaterowie naszej Niepodległości”. W programie wykład Adama Michnika, spotkanie z laureatami Akademii oraz odczytanie zwycięskiego tekstu. Współpartnerami wydarzenia są: Teatr NN i Gazeta Wyborcza.

8 listopada 2018 r., godz. 11:00-15:00, sala 109

Konferencja naukowa pt. „Ludowa wizja Niepodległej. Rząd Ludowy w Lublinie”. Organizatorzy Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Konferencja zorganizowana jest w ramach projektu „Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego” finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

8 listopada 2018 r., godz. 12:00-19:00, Sala Rady Wydziału Politologii

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką” organizowana w 100-lecie uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego, które umożliwiło im wzięcie udziału w elekcji do Sejmu Ustawodawczego. Organizatorami konferencji są Wydział Politologii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Gośćmi spotkania będą m.in. Henryka Strojnowska - Kongres Kobiet, Magdalena Długosz - Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, dr Tomasz Kitliński, Joanna Prochowicz - Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, Maja Zaborowska  - Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018.

9 listopada 2018 r., godz. 17:00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego

Finał Ogólnopolskiej Akademii Opowieści „Nieznani bohaterowie naszej Niepodległości”. W programie wykład Adama Michnika, spotkanie z laureatami i odczytanie zwycięskiego tekstu. Współpartnerami wydarzenia są: Teatr NN i Gazeta Wyborcza.


data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31 09:30:33
Komentarze
 
Polityka Prywatności