2019-05-22

Dzień Socjologa na UMCS

22 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbędą się obchody Dnia Socjologa. W ramach inicjatywy zorganizowana zostanie konferencja naukowa: „Społeczeństwo – realne czy wirtualne?”, której celem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania towarzyszące złożonym zmianom społecznym stymulowanym wielowymiarowym rozwojem technologicznym. Podczas spotkania zaplanowana jest sesja plenarna, panel ekspercki „Od fake news do fake society: społeczne uwarunkowania dezinformacji”, dyskusja nt. książki oraz sesja młodych naukowców. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Rola Internetu w życiu politycznym, gospodarczym, w pisaniu historii, tworzeniu kontekstów kulturowych jest już na tyle duża, że dotychczasowe sposoby widzenia zjawisk społecznych wydają się być coraz mniej użyteczne. Rewolucja cyfrowa radykalnie wpłynęła na charakter relacji międzyludzkich, rozszerzyła i wzmocniła obecność aktorów nieludzkich oraz wprowadziła nowe formy uspołecznienia (np. selfies, dzielenie się). W warunkach zanikającej granicy między domenami online i offline niezwykle trudno jest wskazać obszary ludzkiej aktywności, które obroniły się przed bezpośrednim lub pośrednim wpływem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na wydarzeniu dowiemy się m.in. jakie są społeczne konsekwencje korzystania z nowych technologii oraz jakie są perspektywy i zagrożenia przy dalszej ich ekspansji.

Dzień Socjologa na UMCS zostanie uroczyście zainaugurowany o godz. 9:30 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4).

data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17 12:34:38
Komentarze
 
Polityka Prywatności