10-11.06.2021

Forum Młodych Konstytucjonalistów

Forum Młodych Konstytucjonalistów

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbędzie się Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. "Współczesne wyzwania parlamentaryzmu".

Tytuł wydarzenia nawiązuje do głównego nurtu zainteresowań badawczych zmarłego w listopadzie 2019 r. prof. Wojciecha Orłowskiego. Organizatorzy w ten sposób chcą uczcić Jego pamięć, podziękować za lata pracy dydaktycznej, naukowej oraz działalności związanej ze wspieraniem i rozwojem środowiska akademickiego. Współcześnie parlamentaryzm odgrywa istotną rolę wobec nowych wyzwań, które pojawiają się w państwach wraz z ich rozwojem.

Celem wydarzenia jest przeanalizowanie zagadnień dotyczących m.in. określenia miejsca parlamentu w systemie organizacji władzy państwowej, zasad funkcjonowania izb parlamentu, statusu deputowanych, organizacji wewnętrznej oraz posiedzeń, procedur parlamentarnych, jakości tworzonego prawa, a także współdziałania parlamentu z instytucjami międzynarodowymi.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – teoria i praktyka”, która rozpocznie się o godzinie 10.00 w Auli Uniwersyteckiej w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wezmą w niej udział przedstawiciele ośrodków naukowych z: Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy i Polski.

Z kolei drugiego dnia zostanie zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona doświadczeniom państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie współczesnych wyzwań parlamentaryzmu. Konferencja ta odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Wezmą w niej udział młodzi badacze, doktoranci i studenci.

Forum Młodych Konstytucjonalistów jest organizowane przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Partnerem strategicznym jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Sciencia Iuridica.


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 09:37:53
Komentarze
 
Polityka Prywatności