Nagroda Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego dla naukowca z UMCS

19 czerwca br., na Gali Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej nagrodę główną w konkursie na najlepsza książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2020 otrzymał pracownik Instytutu Historii UMCS, dr Ariel Orzełek za pracę pt. „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego”.

Bohater nagrodzonej pracy, Aleksander Bocheński (1904–2001) był jednym z najoryginalniejszych polskich publicystów doby najnowszej. Jako autor fundamentalnych dla polskiej dwudziestowiecznej myśli politycznej „Dziejów głupoty w Polsce” zapisał się jako zdecydowany krytyk nurtu romantycznego i insurekcyjnego w narodowej historiografii. Książka dr A. Orzełka przedstawia ewolucję ideową Bocheńskiego na tle jego politycznej biografii, uwypuklając jego dążenie do zdefiniowania realizmu politycznego w warunkach burzliwego polskiego wieku XX.

Jury konkursu stwierdziło w swoim werdykcie, że „książka porusza fundamentalną, także obecnie – kwestię realizmu politycznego, który był jedną z przesłanek działalności Romana Dmowskiego. Polityka polska to polityka realna – uważał Dmowski, znajdując zrozumienie dla swoich tez także wśród przedstawicieli innych obozów politycznych. Jednym z nich był Aleksander Bocheński, wywodzący się z przedwojennego obozu konserwatywnego. W jego bogatej twórczości, zwłaszcza po 1945 roku, myśl Romana Dmowskiego był obecna  cały czas. To właśnie Bocheński był w tym okresie, co nie było łatwe, jej propagatorem i sympatykiem. Książka Ariela Orzełka jest wyczerpującym i  profesjonalnym wykładem na ten temat.

Jury podziela opinię na temat tego dzieła sformułowaną przez prof. Tomasza Sikorskiego:  »Bez wątpienia jest to praca ze wszech miar wartościowa, pod względem źródłowym doskonała, wręcz imponująca. Doktor Ariel Orzełek w obrębie problematyki poruszanej zamyka całkowicie pole badawcze przez siebie zakreślone«”.

Dr A. Orzełek jako historyk zajmuje się biografistyką i historią myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk katolików świeckich w Polsce Ludowej i postaci ideowo skomplikowanych, uwikłanych w dylematy polityczne XX wieku. Obecnie przygotowuje książkę poświęconą politycznym drogom Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego.

data ostatniej modyfikacji: 2021-06-21 13:59:58
Komentarze
 
Polityka Prywatności