2021-07-25

Współpraca dydaktyczna w ramach Związku Uczelni Lubelskich

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. Jego celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki. To współdziałanie ugruntowuje pozycję Lublina jako miasta akademickiego. Formalnie do Związku Uczelni Lubelskich w czerwcu br. dołączył także Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

20 lipca br., nastąpiło podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej między członkami Związku: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Podczas spotkania uczelnie były reprezentowane przez:
  • prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS,
  • prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,
  • dra hab. inż. Pawła Droździela, Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej,
  • prof. dra hab. inż. Wojciecha Franusa, Prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej,
  • prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie.

W ramach umowy uczelnie określiły zasady współpracy stron przy przygotowaniu i prowadzeniu wspólnych inicjatyw dydaktycznych, w tym kierunku studiów, wspólnych wykładów, szkoleń, warsztatów, webinarów itp.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podkreślił:Program naszej współpracy, który staramy się realizować od początku tej kadencji, owocuje kolejnymi umowami. Ta dzisiejsza dotyczy współpracy w zakresie dydaktycznym, (…) ale za moment będziemy chcieli pochwalić się również aktywnościami w zakresie budowania dobrych relacji i praktyk dotyczących badań oraz współpracy międzynarodowej, wdrożeń i sfery okołobiznesowej oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym.”

Jak dodał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Krzysztof Kowalczyk - współpraca dydaktyczna funkcjonowała pomiędzy lubelskimi uczelniami już od wielu lat: „(…) ale w tej chwili podpisujemy umowę, która te sprawy proceduralnie sformalizuje. Dzięki temu będziemy mogli pewne działania w zakresie dydaktycznym znacznie wzmocnić i przyspieszyć z korzyścią dla naszych uczelni, ale przede wszystkim studentów. Chcemy, żeby uzyskiwali oni jak najlepsze kompetencje i znajdowali te oferty pracy, które są dla nich najbardziej interesujące i przydatne.”

Prof. Dorota Kołodyńska z UMCS przekazała, że od kilku miesięcy pracują zespoły robocze, których zadaniem jest opracowanie nowych kierunków studiów. Obecnie takie nowości powstają w każdej uczelni – będą to studia ogólnoakademickie I stopnia prowadzone w języku angielskim.  Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej procedowany jest program pn. Sustainable development management. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotowuje kierunek pn. Management in smart agriculture, zaś Politechnika Lubelska – Wzornictwo przemysłowe. Jak podkreślił Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Paweł Droździel – „Lokalny przemysł powoli się rozbudowuje i stwierdziliśmy, że potrzeba inżynierów, ale także plastyków. (…) Zespoły zostały powołane, pracujemy nad tym, co jest clue sprawy dla każdego kierunku, czyli efektami uczenia się i przedmiotami. Chcemy je otworzyć na nową rekrutację 1 października 2022 roku”.

Prof. Kołodyńska dodała, że w planach jest także czwarty kierunek, obecnie procedowany przez uczelnie – Ochrona własności intelektualnej: „Pozostałe kierunki (…) powstają w ramach współpracy, ale są osadzone w poszczególnych uczelniach. Natomiast Ochrona własności intelektualnej będzie naszym wspólnym kierunkiem, do którego będziemy mieli wspólne prawa.”


data ostatniej modyfikacji: 2021-07-20 14:28:07
Komentarze
 
Polityka Prywatności