Sukces prof. Pawła Mergo

Prof. Paweł Mergo z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej został uhonorowany Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”, przyznawaną podczas Forum Inteligentnego Rozwoju. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć laureata z zakresu technologii fotonicznych i światłowodowych, w tym tworzenia innowacyjnych rozwiązań w badaniach naukowych nad światłowodami specjalnymi i czujnikami optycznymi w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Celem Forum jest upowszechnianie nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii o dużym potencjale rynkowym, służących zwiększeniu bezpieczeństwa oraz standardu życia codziennego w ciągu kolejnych lat. Przyznawana podczas Forum Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju od 6 lat trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób oraz organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa oraz gospodarki. Jest to wyjątkowa i znacząca nagroda popularyzująca jej laureatów w środowisku biznesowym oraz naukowym. Organizatorem Forum jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a patronat honorowy nad inicjatywą objął m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Informujemy jednocześnie, że w tym roku zakończył się remont pomieszczeń technologicznych Pracowni Technologii Światłowodów UMCS, której pracami kieruje nagrodzony prof. Mergo. Dzięki uzyskaniu finansowania zewnętrznego z projektu „Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych NLPQT” najważniejsze pomieszczenia powiększyły się o dodatkową przestrzeń, a nowa organizacja infrastruktury technologicznej do wytwarzania światłowodów, zdecydowanie poprawiła funkcjonalność Pracowni. Realizacja projektu pozwoliła również znacząco doposażyć Pracownię w nową aparaturę. Zakupiono m. in. najnowocześniejsze optyczne analizatory widma, źródło Supercontinuum, reflektometr optyczny z funkcją czujnika rozłożonego, urządzenie do wytwarzania kombajnerów światłowodowych oraz zestaw do analiz mechanicznych. Projekt pozwolił również na sfinansowanie zakupu profesjonalnej wyciągarki do światłowodów o wysokości roboczej 10 m.


Dla Pracowni Technologii Światłowodów UMCS jest to niewątpliwie historyczny moment. Obecnie nie tylko naukowo, ale również pod względem dysponowania infrastrukturą i przestrzenią do prowadzenia działań własnych i perspektywicznej współpracy z przedsiębiorcami, należy do ścisłego, światowego grona najlepszych zespołów badawczych zajmujących się technologiami światłowodowymi i fotonicznymi.

Warto również dodać, że Wydział Chemii UMCS w ramach oferty kształcenia na kierunku Chemia (studia stacjonarne II stopnia) od lat proponuje innowacyjną specjalność „Technologie fotoniczne i światłowodowe”. Dzięki nowej części pracowni, wzbogaconej o najnowocześniejszą aparaturę, studenci będą mogli jeszcze lepiej poznać i zrozumieć cały proces wytwarzania technologii światłowodowych – od momentu ich zaprojektowania po wytworzenie prototypów światłowodów nowej generacji. Technologie fotoniczne i światłowodowe mają strategiczne znaczenie w wielu branżach przemysłu 4.0 – od informatyki i telekomunikacji, po inżynierię medyczną, a specjalistyczne czujniki światłowodowe stosowane m.in. w przemyśle wydobywczym, efektywnej energetyce – m. in. projektowaniu systemów fotowoltaicznych, w sterowaniu ruchem ulicznym i pojazdami autonomicznymi, kontroli procesów technologicznych i monitoringu infrastruktury technicznej.

data ostatniej modyfikacji: 2021-09-29 10:15:57
Komentarze
 
Polityka Prywatności