Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej już po raz siedemdziesiąty siódmy zabrzmiało uroczyste Gaudeamus. 23 października br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego.

Ceremonię rozpoczęło tradycyjne przemówienie JM Rektora. Prof. Radosław Dobrowolski przypomniał o roli i wartościach, jakim powinna hołdować uczelnia: „Naszym nadrzędnym celem, jako reprezentantów tej niezwykłej wspólnoty, jest bezwzględne dążenie do prawdy. Zgodzę się z Karlem Jaspersem, że misja uniwersytetu w dążeniu do prawdy realizuje się w trzech zadaniach: badaniach, nauczaniu i wychowaniu, które stanowić powinny nierozerwalną całość.” Rektor zaprezentował również liczne sukcesy uczelni osiągnięte w minionym roku akademickim, przedstawił wyniki rekrutacyjne oraz przywitał nowych członków społeczności akademickiej. Na zakończenie prof. Dobrowolski złożył całej wspólnocie uniwersyteckiej oraz przybyłym gościom serdeczne życzenia, a także podziękował współpracownikom za podejmowane wysiłki oraz dbanie o ciągły rozwój uczelni.

W dalszej części uroczystości dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni poinformował o nagrodach i odznaczeniach państwowych. Zgodnie z postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został prof. Jerzy Libera, Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr Konrad Czernichowski, prof. Mariusz Gagoś, prof. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. Barbara Niścior i prof. Jakub Nowak, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi – prof. Małgorzata Adamik-Szysiak, dr Kamil Fil, dr Wojciech Maguś, prof. Ewa Nowak-Teter i dr Elżbieta Pawlak-Hejno.

Ponadto, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 78 pracowników naszego Uniwersytetu, Medalem Złotym - 27, Medalem Srebrnym - 33, zaś Medalem Brązowym – 18. Minister Edukacji i Nauki odznaczył także Medalem Komisji Edukacji Narodowej 31 pracowników UMCS.

Corocznie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pomiana przyznaje, ufundowaną przez nasz Uniwersytet, Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. W tym roku laureatką tego prestiżowego wyróżnienia została Katarzyna Woniak za książkę pt. Zwangswelten. Emotions- und Alltagsgeschichte polnischer ,Zivilarbeiter' in Berlin 1939-1945. Podczas uroczystości wręczono także dyplom i medal najlepszemu absolwentowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, które otrzymała Aleksandra Nowosad z Wydziału Humanistycznego.

Ceremonię uświetniły także immatrykulacje studentów i doktorantów, przemówienia przedstawiciela Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS Maciej Cieciory i reprezentanta Samorządu Doktorantów UMCS Jerzego Norkowskiego, zaś zwieńczył ją wykład inauguracyjny zatytułowany „Dla kogo archeologia?”, wygłoszony przez prof. Andrzeja Kokowskiego z Wydziału Historii i Archeologii UMCS. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS pod batutą Mileny Wnuk.

Z okazji 77. Inauguracji Roku Akademickiego na UMCS nadesłane zostały liczne listy gratulacyjne, m.in. od Marszałka Sejmu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki oraz innych znamienitych osób, którym bliski jest nasz Uniwersytet. Pisma zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej uczelni.

Z powodu trudnej sytuacji epidemicznej i ograniczenia liczby uczestników, uroczystość miała charakter hybrydowy - społeczność UMCS mogła śledzić relację z wydarzenia transmitowaną także online.

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości inauguracyjnych JM Rektor prof. Radosław Dobrowolski oraz prorektorzy: prof. Dorota Kołodyńska, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prof. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS złożyli kwiaty przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej na placu jej imienia.

Następnie odbył się briefing prasowy z udziałem władz uczelni, podczas którego Rektor prof. Radosław Dobrowolski jasno określił, że „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w przededniu nowego roku akademickiego 2021/2022 jest sprawnie funkcjonującą uczelnią, stabilną pod względem finansowym i organizacyjnym, z perspektywami dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli mówić o wielkim wspólnym sukcesie całej wspólnoty naszego uniwersytetu.”

Transmisję z uroczystości inauguracyjnych mogą Państwo obejrzeć na kanale YouTube uczelni.


data ostatniej modyfikacji: 2021-10-25 11:30:42
Komentarze
 
Polityka Prywatności