UMCS współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Informatyki

18 listopada br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł dyrekcję oraz pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki. Uczestnicy delegacji spotkali się z władzami oraz studentami naszej Alma Mater, zaś zwieńczeniem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami.

Eksperci COI, na czele z dyrektorem Przemysławem Kochem oraz zastępcą dyrektora Hubertem Gniadowiczem, rozpoczęli swoją wizytę od spotkania na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS pn. #CYFRYZACJATOFRAJDA, skierowanego do studentów i studentek UMCS. Żacy wysłuchali także wykładu na temat tworzenia wydajnych i bezpiecznych systemów oraz aplikacji, z których korzystają miliony obywateli.

Kolejnym punktem programu był briefing prasowy dotyczący porozumienia o współpracy pomiędzy COI a UMCS. - Bardzo cieszę się, że możemy dziś podpisując umowę o współpracę, sfinalizować projekt, który mam nadzieję w niedalekiej przyszłości będzie owocował wydarzeniami, sukcesami obopólnej korzyści na polu dydaktycznym, kształceniowym, ale również naukowo-badawczym” – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. - Ten dokument otwiera nowy rozdział dla Uniwersytetu i mam nadzieję, że również dla COI, związany z tym, co traktujemy jako absolutny priorytet, a mianowicie informatyzację i cyfryzację naszej uczelni rozumianą w różnych aspektach – dodał. Rektor UMCS podkreślił, że pandemia COVID-19 sprawiła, że doświadczamy i obserwujemy konieczność tych wdrożeń na własnej skórze. - Również w kategorii organizacji administracji uniwersyteckiej szybki przepływ informacji związany z informatyzacją, cyfryzacją jest konieczny, wymusza go czas w którym obecnie funkcjonujemy – zaznaczył.

Prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, który nadzorował proces przygotowujący do podpisania dzisiejszego porozumienia zwrócił uwagę na możliwości płynące z nawiązanej współpracy. - Jako obywatele naszego kraju jesteśmy zainteresowani tym, żeby żyło nam się sprawniej i lepiej, jeżeli chodzi o relacje między nami, a różnego rodzaju instytucjami publicznymi. Wiemy, że bardzo wiele już w Polsce dokonano w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych, ale COI odpowiada za bardzo wiele systemów, z których na co dzień korzystamy - począwszy od zwykłych, prostych spraw związanych z naszymi dokumentami osobistymi po obsługę systemu poruszania się po autostradach – powiedział prof. Pastuszak i podkreślił, że współpraca pomiędzy UMCS i COI to także realizacje wspólnych projektów na poziomie miasta i regionu z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł finansowania, związanych ze strategiami cyfryzacji naszego kraju: - To także wykorzystanie możliwości, które posiada COI i kompetencji, które również my możemy dostarczyć do realizacji chociażby projektów związanych ze zmianami klimatycznymi czy innymi predykcyjnymi, tzn. nastawionymi na przewidywanie na podstawie analizy dużych zbiorów danych, przewidywanie pewnych procesów zachodzących w społeczeństwie, środowisku czy klimacie - powiedział.

- Bardzo cieszymy się na współpracę, którą dzisiaj w sposób formalny rozpoczynamy z UMCS w Lublinie, która mam nadzieję, przyniesie COI i UMCS obopólne korzyści. Rozpoczynamy tę kooperację od programu praktyk dla studentów UMCS, ale to jest tylko początek. Liczymy na owocną współpracę, zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i wytwarzania produktów pracy z COI, które służą do cyfryzacji relacji między naszym klientem, czyli obywatelem i państwem, bo tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia. Liczymy na to, że wspólnie z UMCS jeszcze szybciej i lepiej będziemy cyfryzować tę relację obywatel-państwo. Liczymy także na pomysły, które pojawią się na uczelni, które będą innowacyjne i pomogą nam lepiej dostarczać nasze produkty – powiedział Przemysław Koch, dyrektor COI.

Umowa między UMCS a COI zakłada realizację wspólnych projektów naukowych, informatycznych, wdrożeniowych, edukacyjnych oraz społecznych; organizację programów praktyk i staży zawodowych COI dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu, wsparcie merytorycznie pracowników i studentów w zakresie prac w obszarze informatyki, a także podjęcie wspólnej aktywności, zmierzającej do promowania tej dziedziny nauki.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również: prof. Monika Budzyńska – dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Informatyki UMCS, Hubert Gniadowicz – zastępca dyrektora COI oraz delegacja pracowników COI.

Centralny Ośrodek Informatyki został powołany w 2010 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku połączenia Terenowych Banków Danych i Wojewódzkich Ośrodków Informatyki. Jest obecnie największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje zadania wyznaczane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Świadczy kompleksowe usługi IT&N zapewniające rozwój i niezawodne funkcjonowanie systemów na potrzeby zadań stawianych przed administracją publiczną, a także zapewnia poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych systemów państwowych. Jednocześnie COI realizuje potrzeby obywateli udostępniając przyjazne w użyciu e-usługi. Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych technologii instytucje państwowe mogą działać sprawniej i być bardziej przyjazne dla mieszkańców. COI odpowiada za wdrożenie takich systemów jak m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, e-dowód czy login.gov.pl


data ostatniej modyfikacji: 2021-11-19 10:41:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności