Milion złotych na wspólne badania polsko-chińskiego zespołu

Ponad milion złotych (dokładnie 1 005 000 zł) uzyskał zespół badawczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. Bożeny Czech z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, który wspólnie z parterem, chińskim Nanjing Agricultural, znalazł się wśród laureatów programu Narodowego Centrum Nauki – SHENG 2. Celem 3-letniego projektu pt. „Badania usuwania i losów estrów ftalanów w systemie gleba-warzywa przy zastosowaniu flory bakteryjnej endofitycznej immobilizowanej na biowęglu” jest wykorzystanie odpadów ogrodniczych do produkcji biowęgla oraz endofitycznej flory bakteryjnej do rozkładania najpowszechniej występujących zanieczyszczeń w glebach rolniczych – estry ftalanów (EF).

Międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC. W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało łącznie 18 projektów. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

To nie pierwsza tego typu polsko-chińska współpraca na naszej uczelni. Od 2018 roku w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS realizowany jest projekt pn. „Modyfikacje biowęgla i związane z tym implikacje dla środowiska” o wartości 1 674 400 zł, a polskim zespołem badawczym kieruje prof. dr hab. Patryk Oleszczuk. Z kolei w Instytucie Fizyki UMCS prof. dr hab. Krzysztof Pomorski prowadzi grant pn. „Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych” o wartości 1 389 833 zł.

data ostatniej modyfikacji: 2021-11-19 14:19:42
Komentarze
 
Polityka Prywatności