2022-01-23

Współpraca UMCS i COI - wystartował pierwszy cykl praktyk studenckich

17 stycznia br., studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczęli praktyki w lubelskiej siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki. To początek dobrze zapowiadającej się współpracy na mocy podpisanej pod koniec ub. r. umowy o partnerstwie UMCS z COI, największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego.

- To projekt, który otwiera nowy rozdział związany z tym, co traktujemy jako absolutny priorytet, a mianowicie informatyzację i cyfryzację naszej uczelni rozumianą w różnych aspektach - zapowiedział podczas listopadowego spotkania z dyrekcją COI prof. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W ramach inauguracji praktyk, oprócz spraw formalnych takich jak: podpisanie umów, wydanie laptopów i kart dostępowych do budynku czy szkolenia bhp, świeżo upieczeni praktykanci spotkali się z mentorami oraz kierownikiem zespołu developmentu COI w celu omówienia tematu prac prowadzonych w ramach współpracy.

Podczas praktyk młode osoby nabędą konkretne umiejętności z zakresu m.in. programowania aplikacji mobilnych i możliwości pracy w zespole pod okiem ekspertów. Studenci opracują aplikację umożliwiającą budowę formularzy wykorzystywanych do przeprowadzania ankiet:

- Będą to ankiety skierowane do jakiejś konkretnej informacji np. przesłania CV czy zgłaszania chęci udziału w programach rozwoju oraz szkoleń. Działania będą oparte o technologie, które wykorzystujemy w COI, czyli m.in. Java i JavaSript oraz może jakiś framework. Przez sześć tygodni będziemy pracować nad tym, żeby nasi studenci dostali jak największą dawkę wiedzy. Osoby wyróżniające się mogą liczyć na propozycję dalszej współpracy. Chcemy nie tylko nauczać, ale również pozyskać nowych pracowników, którzy będą chcieli wspólnie z nami się rozwijać – tłumaczy Krzysztof Dębowski, kierownik zespołu developmentu w COI i zapewnia, że osoby współpracujące z ośrodkiem mogą trafić do bardzo ciekawych projektów. - Staramy się rozwijać framework. Tworzymy m.in. profil zaufany czy system rejestrów państwowych, z których korzystają wszystkie nasze urzędy – dodaje.

Do pierwszej edycji praktyk w COI zakwalifikowało się siedmiu praktykantów z różnych uczelni.

- UMCS wypadł bardzo dobrze (…). Poziom wiedzy i umiejętności studentów jest solidny, więc raczej jestem spokojny o to, jak będziemy wspólnie działać – dodaje kierownik zespołu developmentu w COI.

- O praktykach dowiedziałem się podczas spotkania zorganizowanego na UMCS. Myślę, że to dobry moment na zdobycie wiedzy w zawodzie. Jestem zadowolony zarówno z pierwszych rozmów z pracownikami, jak i w kwestii koordynacji wszystkich zadań w ramach praktyk. Dostrzegam też potencjał i możliwość umocnienia się w danym środowisku, jeżeli chodzi o oprogramowanie, np. w frameworku, co z kolei w przyszłości może przełożyć się na znalezienie lepszej pracy. Dodatkowo po odbytych praktykach istnieje możliwość przedłużenia współpracy z COI – to kolejny plus – mówi jeden z praktykantów, Rafał Kossowski, student pierwszego roku II st. na kierunku informatyka UMCS.

Program praktyk studenckich to dopiero początek, bo jak zapewniają obie partnerskie placówki, zakres współpracy z pewnością się rozszerzy.

– Liczymy na owocną pracę i współpracę zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i wytwarzania produktów służących do cyfryzacji relacji między klientem, czyli obywatelem, a państwem. Mamy w tej kwestii jeszcze dużo do zrobienia i liczymy, że wspólnie z uniwersytetem będziemy cyfryzować jeszcze szybciej – powiedział podczas podpisywania porozumienia Przemysław Koch, dyrektor COI.

W obecnych czasach znaczenie branży IT oraz rozwój kompetencji informatycznych stale wzrasta, rośnie również konieczność cyfryzacji i informatyzacji, co przekłada się również na zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Cieszymy się, że umowa między COI i UMCS nabiera realnych kształtów i przyczynia się do uzyskania praktycznego wymiaru podjętej współpracy.


data ostatniej modyfikacji: 2022-01-18 10:30:10
Komentarze
 
Polityka Prywatności