2022-01-24

Grant dla Zespołu Etnolingwistycznego UMCS - kolejny tom Słownika stereotypów i symboli ludowych

Zespół Etnolingwistyczny z Instytutu Filologii Polskiej UMCS oraz Instytutu Slawistyki PAN kierowany przez prof. Jerzego Bartmińskiego otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na opracowanie i opublikowanie kolejnego tomu Słownika stereotypów i symboli ludowych pn. Zwierzęta. Kwota finansowania wynosi 615 126,00 zł.

Słownik obejmie najważniejsze kulturowo hasła dotyczące zwierząt domowych i dzikich, a także ptaków, płazów, ryb i owadów, czyli wszystko to, co w ludowym języku określa się jako „stworzenia”. Zaprezentuje je w formie obszernych artykułów złożonych z dokumentacji, opatrzonych wstępami ogólnokulturowymi i bibliografią. Dodatkowo zostanie stworzona strona internetowa Słownika, na której publikowane będą zarówno hasła z tomu Zwierzęta, jak i z wcześniej wydanych tomów pn. Kosmos i Rośliny.

Projekt jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w 1976 r. i realizowanej (z różnym natężeniem) do dziś pod nazwą Słownik stereotypów i symboli ludowych. Celem Słownika jest syntetyczne przedstawienie tradycyjnego obrazu świata utrwalonego w języku, folklorze, wierzeniach i obrzędach. Projekt powstanie na bazie regionalnych zbiorów dialektologicznych, folklorystycznych i etnograficznych Pracowni Etnolingwistycznej UMCS, jednak wyjdzie znacznie poza te zbiory. Obejmie bowiem cały etniczny teren Polski, uwzględni dodatkowo wszystkie słowniki językowe (polszczyzny ogólnej i regionalnej), atlasy dialektologiczne, monografie na temat słownictwa zwierzęcego, wielogatunkowe teksty folkloru (pieśni, przysłowia, zagadki, bajki itp.) oraz etnograficzne zapisy wierzeń i praktyk obrzędowych.

Prace nad kolejnym tomem Słownika będą realizowane zespołowo. Podstawowy ciężar opracowań weźmie na siebie lubelski Zespół Etnolingwistyczny prof. Jerzego Bartmińskiego i prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej z UMCS oraz ich współpracownice i byłe doktorantki: dr hab. Joanna Szadura, dr Katarzyna Prorok, dr Anna Kaczan, dr Agata Bielak oraz dr Olga Kielak.

data ostatniej modyfikacji: 2022-01-19 12:31:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności