Maska w "czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje

Pandemiczna rzeczywistość trwale wpłynęła na modyfikację wielu zachowań i postaw zarówno w wymiarze społecznym, jak i kulturowym. Wkrótce miną dwa lata, odkąd maski stały się dla każdego z nas nieodłącznym elementem życia. W książce pt. Maska w „czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje Ewa Głażewska i Małgorzata Karwatowska proponują nowatorską perspektywę traktującą maski jako złożone artefakty, które odzwierciedlają wartości oraz zmiany, jakie nastąpiły po wybuchu pandemii COVID-19.

Badaczki szczególną uwagę zwróciły na kreatywny potencjał masek, redefiniując ich pojęcie oraz nakreślając znaczenie maski w kontekście współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej jako „modnego” nakrycia twarzy. Opracowanie jest prekursorskie, dotykające aktualnej problematyki w kontekście analizy naukowej. Autorki w swoich rozważaniach odwołują się do osiągnięć różnych dyscyplin naukowych, m.in. antropologii, historii kultury, etnologii czy językoznawstwa.

Warto zapoznać się z tą pozycją Wydawnictwa UMCS zarówno z uwagi na innowacyjne założenia badawcze, interdyscyplinarność, jak i potencjalny wpływ tekstu na zmianę postrzegania masek w przestrzeni publicznej. Książka jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli świata nauki, lecz także studentów kierunków społecznych i humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych aspektami współczesnej kultury. Monografia Ewy Głażewskiej i Małgorzaty Karwatowskiej została również doceniona przez profesora nauk humanistycznych Artura Rejtera, który określił tę pracę jako „pionierską” z uwagi na jej aktualność i formę.

Książka pt. Maska w „czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje wpisuje się w dotychczasową działalność naukową autorek. Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska jest dyrektorką Instytutu Filologii Polskiej i kierowniczką Katedry Edukacji Polonistycznej UMCS. Opublikowała ponad 200 prac związanych z językowym obrazem świata utrwalonym w tekstach młodzieży, lingwistyką płci, etyką słowa oraz dydaktyką szkolną i uniwersytecką.

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS jest dyrektorką Instytutu Nauk o Kulturze UMCS. Napisała kilkadziesiąt prac dotyczących aspektów antropologii społeczno-kulturowej, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej. Współtworzyła znaczący dla uniwersyteckiej społeczności akademicki podręcznik poświęcony komunikacji niewerbalnej. Swoją wiedzę i doświadczenie naukowe wykorzystuje również jako Ekspert Zespołu Nauk Humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

data ostatniej modyfikacji: 2022-02-01 14:37:59
Komentarze
 
Polityka Prywatności