2022-06-12 11:00

Niedzielny spacer z przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym UMCS

Ogród Botaniczny UMCS zaprasza do udziału w kolejnym niedzielnym spacerze z przewodnikiem pt. „Jak długo żyją rośliny?” – już 12 czerwca o godz. 11:00. Długość życia roślin, podobnie jak ludzi, to sprawa „genów” oraz „stylu życia” w konkretnym środowisku. Różnorodne formy życiowe roślin spotykane w przyrodzie ukształtowały się pod wpływem warunków środowiskowych. Przedstawiciele jednych gatunków żyją kilka tygodni, innych parę lat, jeszcze innych rozwijają się na przestrzeni dziesiątek, setek, a nawet tysięcy lat.

Jakie czynniki wpływają na występowanie w określonym środowisku różnych form życiowych, a tym samym na długość życia roślin? Odpowiedzi na to pytanie spróbujemy poszukać spacerując alejkami Ogrodu Botanicznego i poznając bogactwo oraz różnorodność flory świata. Dowiemy się, jak niektóre czynniki abiotyczne i biotyczne kształtują życie poszczególnych gatunków roślin.

Przewodnik, dr Michał Czernecki, będzie czekał na zwiedzających od godz. 10:45 przy wejściu do Ogrodu (od ul. Willowej). Czas trwania spaceru to ok. 2 godziny.

Koszt udziału w spacerze z przewodnikiem równy jest cenie ulgowego biletu wstępu do Ogrodu dla grupy zorganizowanej i wynosi 7 zł od osoby, niezależnie od wieku. Posiadacze biletów sezonowych oraz Karty Absolwenta UMCS nie wnoszą dodatkowej opłaty.

Wszystkie pytania dotyczące niedzielnego zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem prosimy kierować na adres e-mail: botanik@hektor.umcs.lublin.pl lub telefonicznie pod nr 81 743 49 00.

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-08 16:08:49
Komentarze
 
Polityka Prywatności