2022-06-14 09:00

Dzień Jakości Kształcenia na UMCS

Dzień Jakości Kształcenia

Już w najbliższy wtorek, 14 czerwca 2022 r., o godz. 9:00 odbędzie się pierwsza edycja wyjątkowego wydarzenia - Dzień Jakości UMCS. Zapraszamy do Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2d).

Spotkanie odbędzie się pod hasłem: Kompetencje nauczycieli a potrzeby studentów w czasach ciągłej zmiany. Główną ideą wydarzenia jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami oraz ciekawymi inicjatywami z zakresu jakości kształcenia. Równolegle do konferencji odbędą się interesujące warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich i pracowników UMCS, które pozwolą na podniesienie ich kompetencji. Uczestnicy zapoznają się m.in. z metodą Design Thinking, poćwiczą emisję głosu czy doszkolą się w zakresie projektowania zajęć oraz ciekawych materiałów dydaktycznych dla studentów.

Podczas wydarzenia odbędzie się także dyskusja pn. „Wyzwania współczesnego nauczyciela akademickiego”, prowadzona przez dr Jolantę Rodzoś, prof. UMCS - pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia. Zaprezentowane zostaną również wyniki ogólnouniwersyteckich badań nad jakością kształcenia w UMCS.

W konferencji wezmą udział m.in. dziekani, prodziekani, przedstawiciele wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i zespołów programowych, pracownicy administracyjni odpowiedzialni za jakość kształcenia, studenci, doktoranci i inne zainteresowane osoby.

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-10 14:39:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności