15-16.09.2022

Seminarium Geografii Wsi na UMCS

Seminarium Geografii Wsi na UMCS

W dniach 15-16 września 2022 r. w Hotelu pod Kasztanami (ul. Krężnicka 96A, Lublin) odbędzie się XXXVII Seminarium Geografii Wsi. Uroczyste otwarcie odbędzie się jutro (czwartek) o godz. 9:30. Hasłem tegorocznego spotkania jest inteligentny rozwój wsi. Inspiracją dla podjęcia tej problematyki są przemyślenia na temat współczesnej specyfiki rozwoju lokalnego oraz trendów w ewolucji polityk dotyczących tego szczebla. Wśród różnych kwestii wchodzących w skład koncepcji inteligentnych wsi istotnym zagadnieniem jest wymiar przestrzenny i miejscowy.

Inteligentne wsie (ang. smart villages) są ważnym elementem dyskusji o procesach rozwojowych i przyszłości obszarów wiejskich. Koncepcja inteligentnego rozwoju to współczesne podejście do przemian zachodzących na poziomie lokalnym. Między innymi tę tematykę będą poruszać naukowcy na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem konferencji jest wyjaśnienie nowych struktur i procesów, które kształtują inteligentny rozwój wsi, w tym przede wszystkim innowacji społecznych i nowych technologii. Organizatorem spotkania jest Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS i Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Pierwszego dnia prelegenci będą prezentowali swoje osiągnięcia naukowe w ramach sesji referatowych i posterowych.

Drugi dzień to wyjazd terenowy, w trakcie którego uczestnicy seminarium poznają przykłady tzw. dobrych praktyk na obszarach wiejskich Lubelszczyzny.


data ostatniej modyfikacji: 2022-09-14 14:08:56
Komentarze
 
Polityka Prywatności