2022-11-25 09:00

Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla jednostek samorządu terytorialnego

Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla jednostek samorządu terytorialnego

25 listopada 2022 r., o godz. 9.00 w auli na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2D) odbędą się warsztaty i ćwiczenia dot. zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem aplikacji CELIUS. Zajęcia pn. „Automatyzacja procesu zarzadzania kryzysowego” przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest partnerem inicjatywy.

Podczas całodziennych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne wspomagające zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Przedstawiciele JST zapoznają się z możliwościami i zakresem działania aplikacji CELIUS, tj. nowoczesnego i intuicyjnego narzędzia informatycznego, które stanowi technologiczne wsparcie zarządzania sytuacjami kryzysowymi m.in. w jednostkach samorządowych i podległych im podmiotach.

Z wykorzystaniem scenariuszy kryzysowych dedykowanych danemu zagrożeniu, twórcy aplikacji zaprezentują sekwencję działań od momentu zgłoszenia o zagrożeniu, do rozesłania automatycznych informacji i zebrania zespołu kryzysowego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zestawem gotowych scenariuszy kryzysowych, dedykowanych im list czynności do wykonania, zaawansowanych funkcji geolokalizacji i komunikacji, raportów, analiz oraz dynamicznych rekomendacji dostosowanych do rodzaju zagrożenia, a także gotowych wzorów instrukcji, procedur oraz innych niezbędnych czynności potrzebnych do sprawnego działania zespołu kryzysowego w jednostce samorządu terytorialnego.

Warto dodać, że UMCS w swojej ofercie kształcenia proponuje studia podyplomowe pn. „Lider zarządzania kryzysowego”, na które trwa obecnie rekrutacja. Są to pierwsze tego typu studia w Polsce, które oferują kandydatom uzyskanie wiedzy i umiejętności reagowania w warunkach różnego rodzaju kryzysów. Kierunek ten jest skierowany przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ma kształcić lokalnych liderów, którzy będą potrafili bezzwłocznie podjąć właściwe działania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, minimalizując społeczne i ekonomiczne skutki ich wystąpienia. Szczegóły dostępne są na stronie: https://rekrutacja.umcs.pl/studia-podyplomowe/katalog-studiow-podyplomowych/

Z kolei 29 i 30 listopada br. odbędą się praktyczne ćwiczenia z zarządzania kryzysowego w województwie lubelskim polegające na testowaniu aplikacji do zarządzania kryzysowego CELIUS. Będą one organizowane przez Starostwo Powiatowe Lublin z udziałem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 17 gmin powiatu lubelskiego, policji, straży pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych służb.

Podczas testów, które odbywać się będą w trybie dziennym i nocnym, zostaną realizowane następujące zadania: przyjęcie zgłoszenia o wystąpieniu incydentu, weryfikacja i potwierdzenie incydentu, alarm dla sztabu kryzysowego, monitorowanie zdarzenia w czasie rzeczywistym, realizacja zadań przez zespół kryzysowy zgodnie z przyjętymi rolami, uruchomienie łączności alternatywnej oraz mobilnego punktu zarządzania kryzysowego na miejscu incydentu, weryfikacja pozyskiwanych informacji oraz ich analiza, komunikacja wewnętrzna w ramach aplikacji CELIUS między podmiotami biorącymi udział w ćwiczeniach, przygotowanie komunikatów dla mieszkańców i mediów. Ćwiczenia zakończą się raportem oraz rekomendacjami dotyczącymi organizacji automatyzacji procesu zarządzania kryzysowego dla województwa lubelskiego.

data ostatniej modyfikacji: 2022-11-24 11:46:47
Komentarze
 
Polityka Prywatności