2022-11-30 10:00

Historia i pamięć w warunkach wojny informacyjnej Rosji przeciwko Ukrainie - dyskusja na UMCS

Wydarzenie pn. „Historia i pamięć w warunkach wojny informacyjnej Rosji przeciwko Ukrainie”. Dyskusja odbędzie jutro, 30 listopada 2022 r., w godz. 10:00–12:00, w sali A.4.35 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin).

Militarnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie w latach 2014-2022 towarzyszą działania pozamilitarne. Ważną rolę w tym segmencie działań odgrywa walka informacyjna. Historia stanowi podstawowy komponent wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję w przestrzeni informacyjnej Ukrainy. Rosyjska propaganda dąży do „zamrożenia” pamięci historycznej Ukraińców w celu uniemożliwienia ukształtowania skonsolidowanego narodu-państwa oraz wykorzystuje historię do uzasadnienia prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny militarnej.

W ramach międzynarodowej dyskusji panelowej zostaną poruszone zagadnienia dot. m.in. wojny pamięci Rosji przeciwko Ukrainie oraz kształtowania pamięci historycznej w warunkach wojny informacyjnej. Współorganizatorem inicjatywy są: Centrum Europy Wschodniej UMCS, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Fundacja Rinata Achmetowa.

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu również online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah3F1Jz6Za0b2ltQyzwYXVsyDaOBa1L-c8r2JUmMoEls1%40thread.tacv2/1669619003621?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22fb98bdbc-3ea9-434b-8ee9-1b05bdcf6a62%22%7d  

data ostatniej modyfikacji: 2022-11-29 14:12:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności