2023-02-08 10:00

II Dzień Internacjonalizacji na UMCS

8 lutego br. na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, po przerwie związanej z pandemią, wraca Dzień Internacjonalizacji. Tematem przewodnim wydarzenia będą zagadnienia związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, celem zaś – środowiskowy namysł dotyczący rozwoju i usprawnienia działań na rzecz umiędzynarodowienia.

W spotkaniu wezmą udział goście z Polski i zagranicy, przedstawiciele środowiska akademickiego, samorządu terytorialnego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, żeby wspólnie podzielić się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz zastanowić się nad szansami i wyzwaniami związanymi z procesem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Umiędzynarodowienie jest ważnym czynnikiem i elementem strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat uczelnia znajduje się w czołówce w Polsce pod względem wskaźnika umiędzynarodowienia. Aktualnie na UMCS studiują studenci z prawie 60 państw, realizowane są międzynarodowe projekty edukacyjne oraz naukowo-badawcze, uczelnia jest również członkiem konsorcjów i międzynarodowych sieci badawczych, zaś w ubiegłym roku na Uniwersytecie powstał, jako jeden z pierwszych w Polsce, Welcome Center – specjalnie dedykowane miejsce kontaktu dla naukowców i studentów cudzoziemców.

W programie Dnia Internacjonalizacji organizatorzy zaplanowali wystąpienie prof. Orena Shriki z Ben-Gurion University of Negev, odbędzie się również panel dyskusyjny nt. szans, wyzwań i zagrożeń dla umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, w którym udział wezmą przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego oraz Urzędu Miasta. Zaplanowano także warsztaty i sesje tematyczne prezentujące dobre praktyki w zakresie pozyskiwania i realizacji międzynarodowych grantów badawczych, a także spotkanie informacyjne z Ambasadorem Programu Fulbrighta w Polsce.

Oficjalne otwarcie uroczystości odbędzie się w najbliższą środę, 8 lutego o godz. 10.00 w Centrum ECOTECH-COMPLEX przy ul. Głębokiej 39.

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Welcome to Poland (2020)

data ostatniej modyfikacji: 2023-02-06 10:25:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności