2023-12-18 14:00

Strategia budowy platformy informatyczno-analitycznej wraz z systemem monitoringu dla województwa lubelskiego - seminarium

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 18 grudnia, o godz. 14:00 w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS (ul. Głęboka 39, Lublin) i poprowadzi je dr inż. Artur Dyczko z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana strategia budowy platformy informatyczno-analitycznej wraz z systemem monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego i glebowego województwa lubelskiego. Przygotowanie tego typu narzędzia, które posłuży zbieraniu informacji, ich analizie oraz prognozowaniu, wymaga długoterminowych prac ze względu na interdyscyplinarne podejście do zasobów środowiskowych oraz szeroki zakres uwzględnionych parametrów.

Celem spotkania będzie wymiana poglądów oraz poznanie potrzeb wszystkich podmiotów, których zaangażowanie w realizację strategii dla województwa lubelskiego jest kluczowe. Do tej grupy należą m.in. naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego oraz wiodących Instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN), przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, twórcy strategii dla województwa lubelskiego oraz osoby odpowiedzialne za jej wdrażanie.

W programie przewidziano także wystąpienia pomysłodawców programu, m.in. dr. hab. Stanisława Chmiela, prof. UMCS, dr. inż. Artura Dyczko (Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), dr. hab. Piotra Sugiera, prof. UMCS oraz dr hab. Gabrieli Woźniak (Uniwersytet Śląski). Zaplanowany jest również czas na dyskusję i ustalenie planu dalszych działań związanych z realizacją tego unikatowego projektu oraz określenie jego wagi dla środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny.

Dodatkowo o godzinie 14.00 rozpocznie się seminarium naukowe związane z tematyką ww. projektu, organizowane przez Centrum ECOTECH-COMPLEX i Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców.


data ostatniej modyfikacji: 2023-12-14 11:11:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności