Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Dr inż. Anna Sawicka z nagrodą Ministra Inwestycji i Rozwoju

fot. materiały prywatne dr Sawickiej

Dr inż. Anna Sawicka z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS otrzymała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozprawę doktorską „Miasto zrównoważone - możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina”.

Ministerialny konkurs wyłania najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Praca doktorska powstała pod opieką wybitnego urbanisty dr. hab. inż. Michała Stangla, posiadającego znaczące doświadczenie praktyczne w planowaniu przestrzennym. Doktorat został obroniony z wyróżnieniem w lipcu 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W opinii Rady Wydziału Architektury PŚ podkreślono, że praca wnosi istotny wkład w dziedzinę planowania i zagospodarowania przestrzennego, jest innowacyjna i nowatorska w warunkach polskich. Szczególną wartością poznawczą jest przekrojowe zbadanie teorii i systemowe uporządkowanie wiedzy jako modelowego procesu implementacji idei miasta zrównoważonego, a następnie weryfikacja i ocena procesu implementacji w skali lokalnej na przykładzie Lublina. Umożliwiło to diagnozę barier wynikających z nieprawidłowości praktyki planistycznej.

Autorka rozprawy umiejętnie połączyła swoje badania z wykorzystaniem własnego doświadczenia praktycznego - jest architektem i urbanistą z wieloletnim doświadczeniem projektowym i zaangażowanym pracownikiem naukowym.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju odbyło się 12 lutego na targach BUDMA 2019 w Poznaniu. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej - https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Lists/AktualnosciWydzialuArchitektury/Attachments/1038/A.Sawicka_Streszczenie.pdf

data ostatniej modyfikacji: 2019-02-14 09:53:07
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Lublinie
boks.gif

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSPA_rekrutacja_220.png
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie WUM przy ul. Żwirki i Wigury
 
Polityka Prywatności